Академія прикладних наук в Коніні є єдиним державним вищим навчальним закладом в місті і в регіоні. Розвиток міжнародного співробітництва та підвищення його якості в даний час є одним з ключових питань функціонування та розвитку Академії Прикладних Наук у Коніні. Наш навчальний заклад постійно розвивається і ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити нашим студентам кращий початок їх професійної кар’єри. Школа також пропонує викладачам і адміністрації можливість розвивати і набувати нових компетенцій.

Зміцнення людського потенціалу та розвиток інфраструктури АПН у Коніні є ключовим аспектом стратегії розвитку ВНЗ на 2021 – 2024 роки. Відправною точкою стануть кваліфіковані і задоволені співробітники, а також сучасна інфраструктура.

З метою забезпечення фінансової стабільності Академія прикладних наук в Коніні продовжить активізувати зусилля з раціоналізації операційних витрат, залучення зовнішніх коштів для капіталовкладень та ефективного використання наявних фінансових ресурсів.

Щоб залучити якомога більше абітурієнтів, АПН у Конініі намагається надати студентам найкращі можливості для навчання за рахунок постійного удосконалення і ще більшої гнучкості у викладанні. Тому, наша мета-введення як нових напрямів і спеціальностей на першому ступені навчання, так і запуск магістратури за обраними напрямами. Персонал і керівництво АПН у Коніні концентрується на підвищенні якості навчання, щоб наші випускники мали перевагу на ринку праці. Мета також полягає в і тому, щоб зробити навчальний заклад сприятливим місцем для навчання, що відповідає очікуванням і прагненням місцевої громади.

АПН у Конініпрагне зміцнювати людський потенціал, підтримуючи розвиток викладацького та позапедагогічного кадрового складу. Ми маємо намір досягти цієї мети шляхом сприяння і активізації дій з направлення співробітників на навчання в сторонні організації. Йдеться про курси, семінари та конференції, які дозволять підвищити кваліфікацію співробітників навчального закладу. Інвестиції в людські ресурси дуже важливі для функціонування АПН у Коніні.